Eğer cevabınız 3, 4 ve 5 ise yanlış 6 tane F var...
Genelde bu teste insanlar 3 olarak cevap veriyormuş
Eğer ilk defada 6 bulduysanız tebrikler...
Daimler firmasındakiler insan beyninin OF karakterlerini yanyana
çoğu kere doğru algılayamadığını keşfetmişler..
.FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

 

     teknoloji tasarım