Ayrıca MAİL Grubumuza üye olun haberler e-postanıza gelsin. E-postanızı yazın ve kaydolun sonra da mailinize gelen iletiyi onaylayın

Teknoloji ve Tasarım

ANA SAYFA

BİLİM ADAMLARI

VİDEOLAR

T T HER  YERDE

İCATLAR

MAKETLER 

REHBERLİK 

 
 
E-posta:
Custom Search
          

Bilgisayar Terimleri

CPU üzerinde bulunan ve çok hassas işlemlerin yapılmasında görev alan ünite:FPU

Daha önce bir sıkıştırma yardımcı programı kullanılarak sıkıştırılmış bir dosyayı açmak:UNZİP

Data depolaması için kullanılan, çevre etkilerinden korunmak için sıkı kalıplara alınmış hard disk:FİXED DİSK

Data disketlerinin 2. kopyası veya tahrip olma, kaybolma olasılıklarına karşı yapılan yedekleme işlemi:BACKUP

Depolama bölümü için her dosyaya ait adı, yeri, boyutu, yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo:DİRECTORY

Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağlanmasını sağlayan bir aracı cihaz:ADAPTER
Donanım:HARDWARE
Dönel kafa prensibi ile sayısal yazan ve okuyan kesinlikle dip gürültüsü olmayan kayıt cihazları:DAT
Dosya adından sonra yazılan üç karaktere kadar ek:EXTENSİON
Ekleme veya düzeltme işlemlerine gerek olmaksızın çalışan bir sistem:TRUNKEY
Elektronik devrelerin matematiksel yolla çözümlenmesi:ANALİTİK
Elektronik mektup:EMAİL
Elektronik Posta:RFC
Eşzamanlı ses, veri ve görüntü bilgisinin birkaç kanal üzerinden yüksek hızlı iletimi:ISDN
Frekans ve benzeri etkenlerde empedans uygunluğu sağlayan araç ya da bağlantı kablosu:PROB
Geniş alan ağı:WAN
Görüntüyü elektriksel işaretlere çeviren sistem:KAMERA
Grafik işlerinin mimari ve mühendislik sistemleri için çizim ve planların bilgisayarda üretilmesi:CAD
Hafızadaki data errorlarını tespit etmek için kullanılan fazladan bir bitlik kod:PARİTY
Hardware, software ve diğer yardımcı birimlerden oluşan ve bir ünite olarak çalışan grup:SYSTEM
Hatadan uzaklık derecesi:ACCURACY
Hesaplamanın özel bir kural tarafından durdurulması:TRUNCATİON
IBM tarafından geliştirilen unıx tabanlı iletim sistemi:AIX
İki sinyali faz ve frekans bakımından uyumlu hale getirme olayı:SENKRONİZASYON
İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı:ARPANET
İletilebilen bilginin en küçük miktarı:BİT
İmgenin görüntülendiği monitör ekranındaki taranmış olan ışıklı ekran:RASTER
İnce kesilmiş silisyum dilimi:CHİP
Internet alfanümerik adreslerini sayısal adreslere (IP numarası) çeviren yöntem:DNS
Internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmış olan "istemci":CLİENT
İşlemden geçirilen yada yeniden orjinal bir görüntü veya sesi temsil eden bir elektirk sinyalinin varyasyonu:ANALOG
İşletim sistemi:NETWARE
Kameralarda netliğin otomatik olarak sağlanması:AF
Kelimelerinin ilk harflerinden oluşan, ilk defa Darmounth kolejinde geliştirilen en basit bilgisayar programlama dili:BASIC
Klasik televizyonlardan biraz daha iyi resim kalitesi olan HDTV sistemine geçiş olarak kabul edilen TV yayın sistemi:ACTV
Magnetik bir bilgiyi yenilemek veya silmek:ERASE
Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU'nun işlem yapabilmesini sağlayan araç:DRİVE
Makine dilinde program üreterek bilgisayar tarafından doğrudan işletilebilmesini sağlayan bilgisayar programı:ASSEMBLER
Merkezi işlem birimi:CPU
Özel bir işlem yapabilen hardware parçası:DEVİCE
Özel bir program için verilmiş değeri gösteren değişken:PARAMETRE
Program veya bilgilerin dosyalarını bir bilgisayarndan bir başka cihaz veya bilgisayara geçirmek:DOWNLOAD
Programcılıkta bir programın en iyi hali ile çalışması için yapılan ayarlar:OPTİMİZE
Renk, aydınlık, ses ve eşzamanlama işaretlerinin sıkıştırılarak bir satır boyunca ayrı ayrı zamanlarda gönderildiği yeni TV yayın sistemi:MAC
Sabit disk içerisindeki, özel amaçlar için kullanılan küçük bir bölüm:PARTİTİON
Saniyedeki bit sayısı:BPS
Şekillerin bilgisayar grafiğindeki köşeleri:JAGGİES
Sekiz data biti bir parti bitten meydana gelen bir alfabetik veya özel karakter:BYTE
Ses ve Video özelliklerinin bir arada kullanılabildiği dosyalar:AVI
Silinebilen Bellek:RAM
Sistemin istenilen seviyeden işleme başlamasını sağlayan makine prosedürü:BOOT
Sıvı kristal ekran:LCD
Software veya data kaydetmeye yarayan, düz, eğilebilir, magnetik materyal ile kaplı ve koruyucu zarf içindeki çevre birimi:DİSKET
Takma ad:ALİAS
Tek bir bitlik bilgi ile monitör üzerinde adreslenebilen tek bir nokta:PİXEL
Ücretsiz kullanılabilen yazılım:FREEWARE
Unix'in özelliklerini de taşıyan oldukça güçlü bir "yığın dili:AWK
Uzunluğu ölçümü veya konumların tesbiti için başvurulan sabit bir hat:AXİS
Veri hattı:DATABUS
Verinin saklandığı bellek bölgesi:ADDRESS

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Domain