Ayrıca MAİL Grubumuza üye olun haberler e-postanıza gelsin. E-postanızı yazın ve kaydolun sonra da mailinize gelen iletiyi onaylayın

Teknoloji ve Tasarım

ANA SAYFA

BİLİM ADAMLARI

VİDEOLAR

T T HER  YERDE

İCATLAR

MAKETLER 

REHBERLİK 

 

Bilgisayarla İlgili Diğer Konular

Bilgisayarın icadı

Bilgisayar Sistem Uygulamaları (Sistem Dosyaları)

Daktilodan Bilgisayara
(VİDEO)

 
 
E-posta:
       
Custom Search
   

Bilgisayar Terimleri

Ağ Haberleri Aktarma Protokolü:NNTP
Aktarılan sinyalleri bozmak için kullanılan sinyallere verilen isim:NOUSE
Alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşmuş kelime:ALPHANUMERİC
Anahat:TRUNK
Analog ses işaretlerini sayısal işaretlere ya da tersi işlemi aynı şekilde hazırlayan devreler:AD-DA
Analog sinyalleri karşılığı olan dijital sinyallere dönüştüren bir cihaz:ADC
Analog sinyalleri, dijital sinyallere dönüştüren cihaz:ADC
Anten:AERİAL
Apple bilgisayar ürünleri ve diğer bilgisayarlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir iletişim protokolü:APPLETALK
Aşırı yüklenme:OVERLOAD
Audio sinyallerini taşıyan video teybin bir bölümü:AUDİO TRACK
Aynı bilgiler üzerinde çalışan bir grup insan içn tasarlanan programlar:GROUPWARE
Aynı fonksiyona sahip fakat farklı yapıdaki ağlar arasında verileri aktaran programlara denir:GATEWAY
Başlangıçta Xerox tarafından geliştirilen, daha sonra Digital, Intel ve Xerox (DIX) tarafından düzenlenen 10Mb/s iletişim ağı standardı:ETHERNET
Belirli bir süre ücretsiz kullanılan, ancak yazılımın deneme süresi bitince yazılımın sahibine ücret ödenmesini gerektiren türden yazılımlar:SHAREWARE
Bilgi yazar:PRİNTER
Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemi:AĞ
Bilgisayar ağı:NETWORK
Bilgisayar ağına bağlı ve adresi verilerek erişilebilen cihazlara verilen isim:NODE
Bilgisayar ekranında herşey normal gibi görülmesine karşın, yapılmakta olan çalışmanın program ya da sistemce kilitlenmesi:HANG
Bilgisayar grafik şekillerinin kenarlarında bulunan bir efekt:ALİASİNG
Bilgisayar klavyelerinin sağ tarafında bulunan iki fonksiyonlu tuş grubuna verilen ad:KEYPAD
Bilgisayar kontrollü sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı birimi:BAUDRATE
Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi ortamı:VERİTABANI
Bilgisayar sonucu veya işlenmiş data:OUTPUT
Bilgisayar tarafından bir bütün olarak kabul edilen, birbirleri ile ilgili data gruplarının toplandığı program:FİLE
Bilgisayar tarafından üretilen ve işlenebilen bilgi elemanı için kullanılan genel terim:DATA
Bilgisayar tarafınrdan yazılıp okunabilen ve depolanan herhangi bir tek alfabetik, nümerik, noktalama veya değer işaretlerinden biri:CHARACTER
Bilgisayarda bir depolama ortamı olarak yararlanılan, belli sığası olan, plastik manyetik araçlara verilen ad:DİSKET
Bilgisayarda dizilmiş yazıları milimetrik kartona uygun biçimde yerleştirilmesi:PİKAJ
Bilgisayarda emirlerin getirilmesi:FETCH
Bilgisayarda erişilebilir bellek:RAM
Bilgisayarda işlemleri organize ve kontrol eden bölüm:CONTROLUNİT
Bilgisayarda, bilginin depo edildiği, kopyalandığı ve yeniden kullanıldığı yüksek erişim hızına sahip bölüm:MEMORY
Bilgisayardan aldığı verilere göre plan, proje gibi taslak çizimlerin çizdirildiği özel yazıcı birimi:PLOTTER
Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini sağlayan işlemler topluluğu:DOS
Bilgisayarın işlemlerinin yapıldığı ve transistörlerin bulunduğu küçük çip:CPU
Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçerliliğini koruyan işlem veya değer:DEFAULT
Bilgisayarlar ile haberleşme yapan cihazlar için kullanılan genel terim:INPUT
Bilgisayarlarda kullanılan, bir ses ve görüntü sıkıştırma standartı:MPEG
Bilgisayarlarda, birden fazla bellek birimleri arasında iletişimi sağlayan ve hattı dağıtım sistemi:BUS
Bilinen iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın bulunması tekniği:INTERPOLATİON
Bir ağdaki iki yer arasında, belirli iletim hızına sahip bir iletişim hattı:CHANNEL
Bir bilgisayar sisteminin dizaynı cihazların birbirine uyumunu sağlayan arajman işlemi:CONFİGURATİON
Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak:DUMP
Bir cihazın bozulmadan önceki ortalama kullanılma süresi:MTBF
Bir cihazın yalnız önceden belirlenmiş şartlarda çalışabilmesine imkan veren güvenlik tertibatı:INTERLOCK
Bir depolama bölgesinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakter:DELİMİTER
Bir eletronik devreye şebekeye ve sisteme giriş noktası:PORT
Bir görüntünün kesinlikği veya ayrışımı:DEFİNİTON
Bir Internet sitesinden diğerine bağlanmak için kullanılan komut ve program:TELNET
Bir işletim sistemini istenemeyen sinyallerle kasten bozma:JAMMİNG
Bir kanalın ya da devrenin veri iletme oranı veya iletişim kapasitesi ölçüsü:BANDWİDTH
Bir kayıt işlemindeki esas kopya:MASTER
Bir komutun yanında kullanılan ve o komutun belli bir kullanımına yönelik ek ifade:OPTİON
Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodu:ASCII
CD player'da diskin alındığı tepsi:TRAY
CD'de çalınan bölümlerin süresine gösteren hane:ELAPSED TİME
Çeşitli sistemler arasında dosya aktarımı yapılmasını sağlamak için kullanılan bir protokol:FTP
Cihazın içine yerleştirilmiş olan sistem veya başka bir cihaz:BUİLTİN

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Domain